Bc. Pavla Buráňová

Bakalářská práce

Pracovní spokojenost u pracovníků v oblasti informačních technologií ve vztahu k zájmům a stylu attachmentu

Work satisfaction of workers in the field of IT in relation to their interests and attachment style
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi kongruencí jedincova pracovního typu a typu pracovního pro-středí, stylem attachmentu a pracovní spokojeností. Výzkumu se zúčastnilo celkem 187 respondentů, z toho 165 mužů a 22 žen ve věku od 20 do 39 let. Sledované konstrukty byly měřeny pomocí zkrácené verze Hollandovy metody zjišťující profesní zaměření osobnosti, standardizovaného dotazníku citové vazby …více
Abstract:
The aim of this thesis was to investigate relation between congruence of individual's interest type, and his working environment, attachment style, and work satisfaction. 187 respondents participated in this research, 165 of which were men and 22 women, all between the ages of 20 and 39. Observed construct were measured using a shortened version of Holland's RIASEC marker scale, a standardized questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucia Kvasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií