Michal Maška

Bachelor's thesis

Manažerská etika a pravomoci vrcholného managementu

Managerial ethics and competence of top management
Anotácia:
Cílem práce je analyzovat výkon pravomocí vrcholného managementu na základě komparace právní úpravy postavení vedoucích zaměstnanců, popř. postavení statutárních orgánů obchodních korporací, s požadavky a východisky manažerské etiky na výkon funkce ve vrcholném managementu. Na základě syntézy zjištěných poznatků bude v práci navrženo, v čem je manažerská etika inspirující pro případné změny právní …viac
Abstract:
The aim of this work is to analyze the performance of the powers of the executive management based on the comparison of regulatory status of executives, respectively the status of statutory authority of business corporations with requirements and bases of managerial ethics on the performance of top management. Based on a synthesis of findings, in this work will be designed in what is business ethics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedúci: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maška, Michal. Manažerská etika a pravomoci vrcholného managementu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní