Theses 

Konkurenční výhoda podniku - analýza vybraného podniku – Bc. Petr Kuchař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Kuchař

Bakalářská práce

Konkurenční výhoda podniku - analýza vybraného podniku

Competitive advantage of a company - an analysis of a selected company

Anotace: Předmětem bakalářské práce Konkurenční výhoda podniku – analýza vybraného podniku je strategická analýza daného podniku s cílem nalezení a pojmenování konkurenční výhody a současně identifikace možných příležitostí a potenciálních ohrožení na trhu. V první, teoretické části práce jsou zpracovány obecné postupy a charakteristiky strategické analýzy, v praktické části jsou pak tyto analytické postupy aplikovány na vybraný střední podnik. Závěr práce představuje výstupy analýzy spolu s konkrétními doporučeními pro daný podnik. Doporučení mají vyústit do zlepšení konkurenceschopnosti a navýšení tržní hodnoty podniku.

Abstract: The subject of the bachelor work entitled Competitive advantage of a company – a selected company analysis is a strategic analysis of a medium sized enterprise. The target is to define its competitive advantage and also identify market opportunities and threats. The opening part of the work is focused on introducing general methods and characteristics of the strategic analysis. The work´s applied part refers solely to a practical usage of such principles on company analysis, while closing chapters present the analysis outcomes and also come up with specific recommendations for the enterprise. These named suggestions are intended to enhance and improve the company´s competitiveness and increase its market value.

Klíčová slova: strategické řízení, strategická analýza, vnitřní a vnější faktory, strategie, SWOT analýza, konkurence, konkurenční výhoda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz