Eva KAŠPÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb se zaměřením na domovy pro seniory

Public grants for providers of social services focused on senior citizen's homes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dotacemi ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem je popsat mechanismus poskytování dotací, analyzovat systém přerozdělování dotací různým typům poskytovatelů sociálních služeb a analyzovat vliv dotací na financování konkrétní organizace {--} Domova pro seniory Burešov v letech 2007 {--} 2009. V závěru jsou formulovány návrhy kritérií pro hodnocení …více
Abstract:
This thesis is focused on subsidies of the national budget for social services providers. The aim is to describe a mechanism of granting, analyze the system of redistribution of various subsidies to different types of social service providers and to analyze the influence of allocated subsidies on the specific organization {--} Retirement home Buresov in 2007-2009. As the conclusion, the set of criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010
Identifikátor: 16155

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Bohumila Svitáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠPÁRKOVÁ, Eva . Dotace pro poskytovatele sociálních služeb se zaměřením na domovy pro seniory. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe