Kishore Kumar Chandra

Diplomová práce

Visualization of Electric Vehicle Operating Values

Visualization of Electric Vehicle Operating Values
Anotace:
Přístrojová deska automobilu se v rpůběhu minulého století stala důležitou součástí každého doravního prostředku. V současných světových politických, environmentálních, energetických a sociálních podmínkách budou hrát elektrická vozidla významnou roli. Nejnovější informační technologie umožňují využití mobilních technologií pro komunikaci s elektromobilem. Významné je napojení komunikačních sběrnice …více
Abstract:
The car's dashboard has become an important part of every car over the last century. In the contemporary world, political, environmental, energetic and social conditions electric vehicles will play an immportant role in the future of transportation. The latest information technology enables the use of mobile technology to communicate with the electric car. Communication bus connection and in-vehicle …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Bohumil Horák
  • Oponent: Murugan Sivalingam

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy

Práce na příbuzné téma