Veronika PLOTICOVÁ

Bakalářská práce

Specifika pooperační péče po břišních operacích

Specific recovery after abdominal surgery
Anotace:
Kvalitní ošetřovatelská péče v pooperačním období má velký význam ve včasné rekonvalescenci a předcházení pooperačních komplikací a tím ke zkrácené době hospitalizace. Cílem této bakalářské práce je poukázat na ošetřovatelskou pooperační péči u pacientů po břišních operacích, pro nádorové onemocnění a možné pooperační komplikace. Teoretická část se zabývá pooperační péčí a komplikacemi, kterými je …více
Abstract:
Quality nursing care in the postoperative period is of great importance in early recovery and prevention of postoperative complications and thus shortened hospitalization. The aim of this bachelor thesis is to point out nursing postoperative care in patients after abdominal surgery, for cancer and possible postoperative complications. The theoretical part deals with the postoperative care and complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Libešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLOTICOVÁ, Veronika. Specifika pooperační péče po břišních operacích. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií