Theses 

Nejlepší praktiky pro aplikační architekturu finančních institucí – Jakub Maurer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin

Jakub Maurer

Diplomová práce

Nejlepší praktiky pro aplikační architekturu finančních institucí

Best Practices for Application Architecture of Institutions

Anotace: Tématem této diplomové práce je návrh aplikační vrstvy podnikové architektury. V rámci práce popisuji vliv podnikové architektury na organizaci a základní principy, kterých by se architekt měl držet, aby byla tato vrstva podnikové architektury udržitelná z pohledu nákladů a budoucích změn. Upozorňuji na základní úskalí takovéhoto návrhu, se kterými jsem se setkal.

Abstract: The topic of this diploma thesis is design of an applicatin layer of enterprise architecture. In this thesis I describe the impact of enterprise architecture on the organization and the basic principles the architect should observe to keep the architecture sustainable in terms of costs and future changes. I point out the basic issues which I encounter during my practice.

Klíčová slova: Podniková architektura, Aplikační architektura, Aplikační vrstva

Keywords: Enterprise architecture, Application architecture, Application layer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Roman Danel
  • Oponent: Pavel Januška

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:59, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz