Bc. Iva Botlíková

Diplomová práce

Informační systémy pro získávání a řízení péče o zákazníky ve společnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Information systems for the acquisition and customer relationship management at ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na informační systémy pro získávání a péči o zákazníky ve společnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. První kapitola se věnuje teoretickému vymezení dané problematiky. Ve druhé kapitole je provedena analýza současného stavu využívání zavedeného systému Microsoft Dynamics CRM 2013. V rámci třetí kapitoly jsou výsledky analýzy využity k návrhům na zlepšení aktuálního stavu. Závěrem …více
Abstract:
This thesis is focused on information systems for customer nurturing and relationship management in ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. company. The first part contains theoretical determination of the issue. Then there is analysed a current state of using the Microsoft Dynamics CRM 2013 system by ŠKODA AUTO Slovensko in the second part. The results from the analytical part are used for improvement suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Botlíková, Iva. Informační systémy pro získávání a řízení péče o zákazníky ve společnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera