Bc. Iva Botlíková

Master's thesis

Informační systémy pro získávání a řízení péče o zákazníky ve společnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Information systems for the acquisition and customer relationship management at ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na informační systémy pro získávání a péči o zákazníky ve společnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. První kapitola se věnuje teoretickému vymezení dané problematiky. Ve druhé kapitole je provedena analýza současného stavu využívání zavedeného systému Microsoft Dynamics CRM 2013. V rámci třetí kapitoly jsou výsledky analýzy využity k návrhům na zlepšení aktuálního stavu. Závěrem …more
Abstract:
This thesis is focused on information systems for customer nurturing and relationship management in ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. company. The first part contains theoretical determination of the issue. Then there is analysed a current state of using the Microsoft Dynamics CRM 2013 system by ŠKODA AUTO Slovensko in the second part. The results from the analytical part are used for improvement suggestions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Botlíková, Iva. Informační systémy pro získávání a řízení péče o zákazníky ve společnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera