Lucie KADLECOVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti respektování víry klientek porodní asistentkou. Possibilities of respect female clients´ faith by midwife.

Possibilities of respect female client´s faith by midwife
Anotácia:
Možnosti respektování víry klientek porodní asistentkou Bakalářská práce má výzkumný charakter a zabývá se možnostmi respektování duchovních potřeb klientek porodní asistentkou. Práce je dělena na dva celky, teoretická část se zabývá charakteristikou vybraných hlavních světových náboženstvích. Rozdíly v tom, jak je těhotná žena jednotlivými náboženstvími vnímána, a jakými typickými rituály …viac
Abstract:
Possibility of respect female clients´ faith by midwife Diploma thesis has a research character and solves the theme of the possibilities of respect spiritual needs female clients´ by midwife. The thesis consists of two parts. Theoretic part of the thesis deals with characterization of the main chosen worlds´ religions. Deferences about how a pregnant woman is taken by these religions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedúci: Mgr. Věra Potužáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/