Bc. Vendula Hasalová

Bakalářská práce

Analýza trhu bankovních úvěrů pro obyvatelstvo v ČR a trendy budoucího vývoje

The market analysis of bank credit for Czech inhibitants and trend of future development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou trhu bankovních úvěrů pro obyvatelstvo v České republice, se zaměřením na financování potřeb bydlení a odhadem trendů budoucího vývoje v této oblasti. Problematiku otevírá stručný popis vzniku systému hypotečního financování a návaznost na trhy členských zemí Evropské unie. V práci je uvedena současná situace na trhu s možnostmi financování vlastního bydlení pomocí …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Karel Mráček, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS