Bc. Petra KOBZOVÁ

Diplomová práce

Poruchy chování v prostředí výchovného ústavu

Behavioral disorders in an educational institution
Anotace:
Diplomová práce je věnována prostředí výchovného ústavu a poruchám chování. Teoretická část stručně charakterizuje prostředí výchovného ústavu, historický vývoj, jednotlivé typy etopedických zařízení, právní normy, které upravují problematiku poruchového chování. Definuje poruchy chování u dětí. Zamýšlí se nad příčinami poruchového chování a popisuje jednotlivé formy. Hledá možné nápravy rizikového …více
Abstract:
This diploma thesis deals with surroundings of an educational institute and behavior disorders. The theoretical part concisely describes surroundings of an educational institute, its historical development, single types of etopedic facilities, legal standards regulating the issue of troublesome behavior. It defines behavior disorders of children. It thinks about causes of troublesome behaviour and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2013
Zveřejnit od: 22. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBZOVÁ, Petra. Poruchy chování v prostředí výchovného ústavu. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe