Adam LIŠKA

Bakalářská práce

Support Us: Persuasive Strategies in Non-Profit Organisations Discourse

Support Us: Persuasive Strategies in Non-Profit Organisations Discourse
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is an analysis and identification of persuasive strategies used on websites of non-profit organisation UNICEF. First part of the thesis talks about UNICEF and its activities. The analysis is in second part of the thesis and it deals with identification of persuasive strategies and their analysis. Trascripted stories are located in the third part of this thesis …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza a následné identifikování přesvědčovacích metod na stránkách neziskové organizace UNICEF. První část práce hovoří o organizaci UNICEF a jejich aktivitách. Provedená analýza se nachází v druhé části práce kde se zabývá identifikací přesvědčovacích metod a jejich analýzou. Třetí část práce ukazuje přeložené příběhy.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIŠKA, Adam. Support Us: Persuasive Strategies in Non-Profit Organisations Discourse. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání