Bc. Marie Leváková, Ph.D.

Diplomová práce

Zobecněné lineární smíšené modely

Generalized Linear Mixed Models
Anotace:
Chceme-li použít klasický lineární regresní model, musí data splňovat předpoklad nezávislosti a normality. Pokud jeden z těchto předpokladů není splněn, musíme použít jiný typ regresního modelu. Pro data s nenormálním rozdělením exponenciálního typu jsou k dipozici zobecněné lineární modely a pro korelovaná data lineární smíšené modely. Zobecněné lineární smíšené modely (GLMM modely), které jsou kombinací …více
Abstract:
The use of the classical linear regression models presupposes that the assumptions of normality and independence of the data are fulfilled. If one of them is not satisfied, other types of regression models have to be used. For data with non-normal distribution of the exponential type the generalized linear models can be applied and for correlated data there are the linear mixed models. The combination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta