Bc. Marie Leváková, Ph.D.

Master's thesis

Zobecněné lineární smíšené modely

Generalized Linear Mixed Models
Abstract:
Chceme-li použít klasický lineární regresní model, musí data splňovat předpoklad nezávislosti a normality. Pokud jeden z těchto předpokladů není splněn, musíme použít jiný typ regresního modelu. Pro data s nenormálním rozdělením exponenciálního typu jsou k dipozici zobecněné lineární modely a pro korelovaná data lineární smíšené modely. Zobecněné lineární smíšené modely (GLMM modely), které jsou kombinací …more
Abstract:
The use of the classical linear regression models presupposes that the assumptions of normality and independence of the data are fulfilled. If one of them is not satisfied, other types of regression models have to be used. For data with non-normal distribution of the exponential type the generalized linear models can be applied and for correlated data there are the linear mixed models. The combination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta