Bc. Marek Hrušovský

Diplomová práce

A Graphical User Interface Generator for Embedded Systems

A Graphical User-Interface Generator for Embedded Systems
Abstract:
This master thesis focuses on graphical user interface (GUI) designers and generators and their use in creating mockups and interface prototypes for embedded systems. Theory part describes what embedded system is, the history of embedded systems and questions which can arise during the embedded system creation. The development of GUIs is described, their history and the specifics of use in embedded …více
Abstract:
Tato diplomová práce se soustředí na generátory a designéry grafických uživatelských rozhraní (GUI) a jejich použití při vytváření návrhů a prototypů těchto rozhraní pro embedded systémy. Teoretická část obsahuje popis toho, co to embedded systém je, historii vývoje embedded systémů a specifika při jejich vývoji. Je popsaný vývoj a historie GUI a odlišnosti použití v rámci embedded systémů. Popsány …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrušovský, Marek. A Graphical User Interface Generator for Embedded Systems. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe