Tereza Špalková

Bakalářská práce

Role sociálních sítí v nákupním rozhodování generace Y při výběru kavárny

Role of Social Networks in Purchase Decision Making of Generation Y in Selection of Cafés
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálními sítěmi a jejich rolí v nákupním rozhodování generace Y při výběru kavárny. Teoretická část se nejprve soustředí na charakteristiku generace Y. Druhá kapitola popisuje nákupní rozhodování spotřebitele včetně zobrazení role sociálních sítí v rozhodovacím procesu spotřebitele. Třetí kapitola se zaměřuje na kavárenství a faktory, které spotřebitel zvažuje při výběru …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with social networks and their role in purchase decision making of generation Y in selection of cafés. Firstly, the theoretical part describes characteristics of generation Y. The second chapter defines purchase decision making of consumers including the description of the role of social networks in a consumer decision-making process. The third chapter focuses on the coffee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Zuzana Kvítková
  • Oponent: Martin Vaško

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82622