Lenka VANÍKOVÁ

Bakalářská práce

M. Foucault - filosofie a dějinný pohyb

M. Foucault - philosophy and historical motion
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na filosofický směr postmodernismus a jeho představitele M. Foucaulta. Věnovala jsem se rozboru a výkladu jeho díla z hlediska dějinného pohybu.
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on philosophical direction of postmodernism and on the representative of this direction Michel Foucault. I dealt with the analysis and interpretation of his work in terms of historical movements.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANÍKOVÁ, Lenka. M. Foucault - filosofie a dějinný pohyb. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická