Monika HAVLICEC

Diplomová práce

Jazyk a jazyková kultura Čechů z rumunského Banátu

Language and linguistic culture of the Romanian Banat Czechs
Anotace:
Cílem této diplomové práce je přiblížit poznatky o českém jazyce a popsat jazyk a kulturu Čechů, kteří v 19. století osídlili oblast v Rumunsku, zvanou Banát. Práce je rozdělena na několik částí. První oddíl práce se zabývá obecnými poznatky o českém jazyce, jeho historii, vývoji, jeho užívání od raného středověku až do současnosti. Také jsou zde stručně nastíněny obecné poznatky o slovní zásobě a …více
Abstract:
The aim of this thesis is to bring knowledge of the Czech language and describe the language and culture of the Czech people, who in the 19th Century inhabited Banat area in Romania. The thesis is divided into several parts. The first part presents the general knowledge of the Czech language, its history and development and its use since the early Middle Ages to the present. Apart from all, there is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLICEC, Monika. Jazyk a jazyková kultura Čechů z rumunského Banátu. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol