Monika HAVLICEC

Master's thesis

Jazyk a jazyková kultura Čechů z rumunského Banátu

Language and linguistic culture of the Romanian Banat Czechs
Abstract:
Cílem této diplomové práce je přiblížit poznatky o českém jazyce a popsat jazyk a kulturu Čechů, kteří v 19. století osídlili oblast v Rumunsku, zvanou Banát. Práce je rozdělena na několik částí. První oddíl práce se zabývá obecnými poznatky o českém jazyce, jeho historii, vývoji, jeho užívání od raného středověku až do současnosti. Také jsou zde stručně nastíněny obecné poznatky o slovní zásobě a …more
Abstract:
The aim of this thesis is to bring knowledge of the Czech language and describe the language and culture of the Czech people, who in the 19th Century inhabited Banat area in Romania. The thesis is divided into several parts. The first part presents the general knowledge of the Czech language, its history and development and its use since the early Middle Ages to the present. Apart from all, there is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLICEC, Monika. Jazyk a jazyková kultura Čechů z rumunského Banátu. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching in Primary Schools