Matěj KUŽÍLEK

Bakalářská práce

Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením - Sociální rehabilitace jako součást komplexní rehabilitační péče o osoby se zdravotním postižením

Social work with people with disabilities - Social rehabilitation as part of a comprehensive rehabilitation care for people with disabilities
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o fungování multidisciplinárního přístupu a propojení jeho jednotlivých složek. V teoretické části práce ukazuje na jednotlivé složky, mezi které patří klasifikace zdravotního postižení, rehabilitace, legislativa. V teoreticko aplikační části práce se zaměřím na organizace, které se zabývají problematikou zdravotně postižených v praxi.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the functioning of a multidisciplinary approach and interconnection of its individual components. The theoretical part of the paper indicates the individual components which include classification of disability, rehabilitation legislation. The application of theoretical work will focus on organizations that deal with people with disabilities in praktice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renáta Staňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŽÍLEK, Matěj. Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením - Sociální rehabilitace jako součást komplexní rehabilitační péče o osoby se zdravotním postižením. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií