Matěj KUŽÍLEK

Bachelor's thesis

Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením - Sociální rehabilitace jako součást komplexní rehabilitační péče o osoby se zdravotním postižením

Social work with people with disabilities - Social rehabilitation as part of a comprehensive rehabilitation care for people with disabilities
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o fungování multidisciplinárního přístupu a propojení jeho jednotlivých složek. V teoretické části práce ukazuje na jednotlivé složky, mezi které patří klasifikace zdravotního postižení, rehabilitace, legislativa. V teoreticko aplikační části práce se zaměřím na organizace, které se zabývají problematikou zdravotně postižených v praxi.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the functioning of a multidisciplinary approach and interconnection of its individual components. The theoretical part of the paper indicates the individual components which include classification of disability, rehabilitation legislation. The application of theoretical work will focus on organizations that deal with people with disabilities in praktice.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renáta Staňková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUŽÍLEK, Matěj. Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením - Sociální rehabilitace jako součást komplexní rehabilitační péče o osoby se zdravotním postižením. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií