Bc. Ivana Oborná

Bakalářská práce

Deklinationsklassen beim Substantiv im Hochdeutschen und im Wiener Dialekt

Nominal declension classes in German and in the dialect of Vienna
Abstract:
Bachelor´s thesis deal with the noun declination in the formal German and the Viennese Dialect, the thesis focus on searching for the similar and different markers. The theoretic part oft he Bachelor´s thesis firstly summarises definitions of noun declension in formal German language, describes the differences and the similarities characters between German and Viennese Dialect. The empirical part submit …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá deklinací substantiv / skloňováním podstatných jmen a hledáním stejnýh nebo rozdílných znaků v deklinaci ve spisovné němčině a ve vídeňském dialektu. Podle výsledků práce D,Nübling (2008) je v druhé části práce sestavena tabulka možných flexívních tříd podstatných jmen vídeňského dialektu.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: M.A. Roland Anton Wagner, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta