Bc. Markéta Jedličková

Bakalářská práce

Dobrovolné a nedobrovolné dražby veřejné dle zák. 26/2000 Sb. v platném znění

Voluntary and Involuntary Public Auctions According to Law 26/2000 Sb. of Validity
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám vysvětlením základních pojmů týkajících se veřejných dražeb a podrobnějším seznámením s touto velmi jedinečnou a zajímavou problematikou, jak z hlediska právního tak obchodního. V práci dále popisuji rozdíl mezi dražbami dobrovolnými a nedobrovolnými a zároveň okrajově nahlížím do historie provádění dražeb. Součástí mé bakalářské práce jsou také přílohy, které slouží …více
Abstract:
In my Bachelor thesis I will explain basic concepts of public auctions and more details of its very unique and interesting problems, both legal and commercial. I also describe the differences between voluntary and involuntary auctions and investigate the history of auctions. There are appended documents, which provides better understanding and orientation in the issue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Melková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

Všechny práce