Bc. Dominika Cvejnová, DiS.

Diplomová práce

Hodnocení tělesné teploty u pacientek podstupujících operační výkon císařský řez

Evaluation of body temperature of patients undergoing the caesarean section surgery
Anotace:
Práce se zabývá hodnocením tělesné teploty u žen podstupujících operační výkon císařský řez. Tato práce je teoreticko-výzkumného charakteru. Teoretická část se zabývá termoregulací, možnostmi měření a hodnocení tělesné teploty, perioperační nežádoucí hypotermií a možnostmi její prevence, císařským řezem a péčí o ženu během operace se zvláštním zaměřením na péči o tělesnou teplotu. Výzkumné šetření …více
Abstract:
The diploma thesis deals with evaluation of body temperature of women undergoing the caesarean section surgery. The thesis has a theoretical-research character. In theoretical part, we deal with the thermoregulation, methods of body temperature measurement and evaluation, inadvertent perioperative hypothermia and the means to prevent it, caesarean section, and care for women during the surgery with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cvejnová, Dominika. Hodnocení tělesné teploty u pacientek podstupujících operační výkon císařský řez. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví