Bc. Romana PAJURKOVÁ

Diplomová práce

Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji a ochrana obyvatelstva

Air pollution in Moravian-Silesian region and protecting population
Anotace:
Znečištění ovzduší je rozšířeným problémem v celém Moravskoslezském kraji a v tak osídlené aglomeraci navíc ovlivňuje mnoho životů. Škodliviny, které se zde ve vzduchu vyskytují mnohdy v několikanásobně překročeném limitu pro ochranu zdraví, jsou toxické životnímu prostředí i lidem, kteří v něm žijí, proto je důležité se z hlediska ochrany obyvatelstva tímto tématem zabývat. Je třeba si stanovit, jak …více
Anotace:
é zmenšit rizika na zdraví na co nejnižší úroveň. Nemyslím si, že se občané musí naučit smířit se s životem v takových podmínkách, ale měli by být trpěliví, a sami přispívat ke zlepšení této situace. Stačí začít tím, že se budou o aktuálním znečištění sami informovat.
Abstract:
Air pollution is extensive problem throughout Moravian-Silesian Region and in addition impacts many lives in so settled agglomeration. Harmful substances that here aloft occur often in several fold go beyond limit for health protection, are toxic to environment and people who live there, therefore it is so important for protection of people to deal with this topic. It is necessary to determine, how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Dr. Friedo Zölzer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAJURKOVÁ, Romana. Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji a ochrana obyvatelstva. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses muvhkt muvhkt/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2013
Bulanova, L.
21. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.