Michal Kolář

Diplomová práce

Použití knihovny LibUSB v Linuxu pro komunikaci s mikropočítačem přes USB rozhraní

Library LibUSB for Communication with Microcontroller over USB
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením demonstrační aplikace, která ověřuje funkcionalitu volně dostupné a šiřitelné knihovny LibUSB v Linuxu při obousměrné komunikaci s libovolným mikrokontrolérem PIC řady 18 přes USB rozhraní. Součástí je také návod, jak navrhnout program mikrokontroléru (firmware) s použitím volně dostupných balíků firmy Microchip. Celou diplomovou práci lze pojmout také jako …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with creating a demo application that verifies the functionality of the open source library LibUSB in Linux for bidirectional communication with any 18 series PIC microcontroller through the USB interface. It also includes instructions on how to design a microcontroller firmware using the Microchip freeware packages. The entire thesis can be understood as accompanying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Olivka
  • Oponent: David Seidl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika