Ing. Alena Pernicová

Disertační práce

Vliv různé intenzity zpracování půdy na výnosy a kvalitativní parametry sladovnického ječmene.

Effect of different soil tillage intenzity on yields and quality parameters of malting barley
Anotace:
Vliv různé intenzity zpracování půdy na výnos a vybrané kvalitativní parametry zrna jarního ječmene byl sledován v letech 1990 až 2014 na hlinité černozemní půdě v řepařské výrobní oblasti. Jarní ječmen byl pěstován ve třech osevních sledech vždy po cukrovce, která byla zařazena po kukuřici na siláž, ozimé pšenici a jarním ječmeni. Hodnoceny byly čtyři varianty zpracování půdy: 1. orba na 0,22 m; …více
Abstract:
Effect of different soil tillage on yield and chosen grain qualitative parameters of spring barley was conducted in the years 1990 to 2014 on loamy chernozem soil in a sugar beet growing region. Spring barley was grown in three crop rotations, always after sugar beet which was set after silage maize, winter wheat and spring barley. Four variants of soil tillage were evaluated: 1. ploughing (0.22 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Blanka Procházková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mv01nc mv01nc/2
4. 1. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
4. 1. 2017
Halíčková, K.
9. 1. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.