Mgr. Věra Frimlová

Diplomová práce

Formy a nastavení spolupráce krajských samospráv a nevládních neziskových organizací v kraji

Forms of cooperation and the setting of regional governments and nongovernmental organizations in the region
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké jsou formy spolupráce krajských samospráv a nevládních neziskových organizací v kraji? V teoretické části jsou nastíněny hlavní teoretické koncepty, vztahující se k formám spolupráce, partnerství a participace, modely vztahů nevládních neziskových organizací a krajských samospráv, teorie mixů. Obsahuje vysvětlení základních pojmů …více
Abstract:
The aim of this thesis is to answer the main question: What are the forms of cooperation between regional authorities and NGOs in the region? In the theoretical section outlines the key theoretical concepts related to forms of cooperation, partnership and participation, models of relations of NGOs and regional governments, the theory of sets. Includes explanations of basic concepts and criteria of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce