Mgr. Věra Frimlová

Master's thesis

Formy a nastavení spolupráce krajských samospráv a nevládních neziskových organizací v kraji

Forms of cooperation and the setting of regional governments and nongovernmental organizations in the region
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké jsou formy spolupráce krajských samospráv a nevládních neziskových organizací v kraji? V teoretické části jsou nastíněny hlavní teoretické koncepty, vztahující se k formám spolupráce, partnerství a participace, modely vztahů nevládních neziskových organizací a krajských samospráv, teorie mixů. Obsahuje vysvětlení základních pojmů …more
Abstract:
The aim of this thesis is to answer the main question: What are the forms of cooperation between regional authorities and NGOs in the region? In the theoretical section outlines the key theoretical concepts related to forms of cooperation, partnership and participation, models of relations of NGOs and regional governments, the theory of sets. Includes explanations of basic concepts and criteria of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work