Mgr. Pavel Staněk

Diplomová práce

Rozhodování Ústavního soudu podle čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod

Constitutional Court Decision Making Process according to Articles 15 and 16 of the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms
Anotace:
ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá na základě několika vybraných rozhodnutí postojem Ústavního soudu České republiky k právům a svobodám, které jsou obsaženy v čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod. Z důvodu celistvosti textu se tato práce nezabývá právy, která jsou obsaženy v čl. 15 odst. 2 a rozhodnutími na základě čl. 15 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Proto tato práce na základě …více
Abstract:
SUMMARY This diploma thesis deals with the attitude of the Constitutional Court of the Czech Republic to the rights and freedoms that are included in Article 15 and 16 of the Charter of Fundament Rights and Freedoms on the basis of several selected decissions of the Constitutional Court. Due to compactness of text this diploma thesis doesn’t deal with the rights that are included in Article 15 para …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo