Kateřina Boukalová

Bachelor's thesis

Genderové stereotypy v pohádce O Popelce

Gender Stereotypes in the Cinderella Story
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vliv genderových stereotypů v různých verzích pohádky o Popelce na děti a jejich vývoj. V práci je rozebrán vznik žánru pohádka, jeho smyslu a funkce spolu s výskytem genderových stereotypů v tomto literárním směru. Následně je toto učiněno i s pojmem gender. Dále jsou v práci rozebrány dílčí postavy příběhů vzhledem ke stereotypům a následně shrnuty v kontextu s jejich …more
Abstract:
The bachelor thesis concentrates on the influence of gender stereotypes in different version of the Cinderella story on children and their mental development. In this thesis, there is analysed how the genre of fairy tales originated and what is its purpose and function and how the gender stereotypes are represented. This is analysis is also done with the term gender. Furthermore there are characters …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2015
Accessible from:: 29. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Boukalová, Kateřina. Genderové stereotypy v pohádce O Popelce. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / AJ-HU