Kateřina Boukalová

Bachelor's thesis

Genderové stereotypy v pohádce O Popelce

Gender Stereotypes in the Cinderella Story
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na vliv genderových stereotypů v různých verzích pohádky o Popelce na děti a jejich vývoj. V práci je rozebrán vznik žánru pohádka, jeho smyslu a funkce spolu s výskytem genderových stereotypů v tomto literárním směru. Následně je toto učiněno i s pojmem gender. Dále jsou v práci rozebrány dílčí postavy příběhů vzhledem ke stereotypům a následně shrnuty v kontextu s jejich …viac
Abstract:
The bachelor thesis concentrates on the influence of gender stereotypes in different version of the Cinderella story on children and their mental development. In this thesis, there is analysed how the genre of fairy tales originated and what is its purpose and function and how the gender stereotypes are represented. This is analysis is also done with the term gender. Furthermore there are characters …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015
Zverejniť od: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boukalová, Kateřina. Genderové stereotypy v pohádce O Popelce. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Pedagogy / AJ-HU

Práce na příbuzné téma