Ester KUBÍKOVÁ

Bakalářská práce

Program podpory zdraví v mateřské škole

Program for supporting healthy lifestyle in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá programem podpory zdraví v mateřské škole, jeho historií, filozofií, principy a zásadami. Jejím cílem je podpořit význam a důležitost zdravého životního stylu, zdůraznit odpovědný přístup pedagogů, kteří se stávají pro děti přirozeným vzorem. Praktická část je zaměřena na porovnání poznatků pěti až šestiletých dětí o zdravém životním stylu a ochraně zdraví v běžné mateřské …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the programme of health support in kindergarten, its history, philosophy, principles and standards. Its objective is to support the importance of healthy lifestyle, to emphasize the responsible approach of the pedagogues, who become natural idol for the children. The practical part focuses on the comparison of the knowledge of the children aged five to six about healthy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2010
Zveřejnit od: 26. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍKOVÁ, Ester. Program podpory zdraví v mateřské škole. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta