Matěj Szczepanek

Bakalářská práce

Spojování elastických materiálů s textilií

Elastic Materials Bonding to Textiles
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá obecně lepením a lepením vulkanizátu s termoplasty. Podrobněji budou rozebrány typy materiálů, princip a metody lepení. V praktické části je provedeno lepení EPDM vulkanizátu s polyamidovou textilií různými metodami. Charakterizována je pevnost lepeného spoje.
Abstract:
The theoretical part of the bachelor's thesis deals with the general bonding and bonding of vulcanizate with thermoplastics. The types of materials, the principle and methods of bonding will be discussed in more detail. In the practical part, the bonding of EPDM vulcanizate with polyamide fabric will be performed by various methods. The strength of the joint is characterized.
 

Klíčová slova

EPDM polyamid lepení svařování
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Bažant, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Szczepanek, Matěj. Spojování elastických materiálů s textilií. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie