Ing. Tereza Schörnichová, B.Sc.

Master's thesis

Problematika fungování tzv. daňových rájů a "offshore" společností a jejich využívání v daňové optimalizaci a daňových únicích

The issue of system functioning so-called tax havens and "offshore" companies and their use for tax optimization and tax evasion
Abstract:
Předmětem diplomové práce je provést analýzu vlivu daňových rájů a offshore podnikání na ekonomiky Spojených států a Evropské unie včetně České republiky a zaměřit se na opatření, které tyto země v souvislosti s danou problematikou přijímají. Mým prioritním cílem je na základě zjištěných poznatků potvrdit či vyvrátit tezi o zesílení boje Spojených států a Evropské unie proti zneužívání daňových rájů …more
Abstract:
The subject of my master thesis is to analyze the impact of tax havens and offshore business on the economics of the United States and the European Union, including the Czech Republic and to focus on measures that these countries adopt in relation to this issue. Based on the findings, my priority objective is to confirm or refute the thesis that United States and the European Union intensify the fight …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
  • Reader: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní