Ing. Luboš Krause

Master's thesis

Akumulace tepelné energie v PCM

Accumulation of thermal energy by PCM
Abstract:
Práce se zabývá využíváním Phase Change Materials (PCM) k akumulaci tepelné energie. V úvodní části práce je vysvětleno, proč je výhodné teplo akumulovat a jaké způsoby akumulace existují. V teoretické části jsou uvedeny požadavky na PCM a základní rozdělení těchto materiálů, také je zde rozebíráno zapouzdření akumulačního materiálu a popsán proces změny skupenství pro jednosložkové a vícesložkové …more
Abstract:
The thesis deals with the using Phase Change Materials (PCM) for heat storage. The Introduction part explains, why is a heat storage advantageous and what methods exist. The theoretical part lists requirements for PCM and basic division of these materials, there is also discussed encapsulation of accumulative material and described a phase change process of one component and multi component systems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Krause, Luboš. Akumulace tepelné energie v PCM. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN