Bc. Ondřej Mičola

Bakalářská práce

Google Translate and eTranslate: Neural Machine Translation Comparative Analysis

Google Translate and eTranslate: Neural Machine Translation Comparative Analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na strojový překlad. V úvodu je shrnuta historie tohoto vědního oboru. Od prvních vizionářů, kdy myšlenka samostatných překládacích strojů, které by svou prací napomáhaly porozumění mezi národy, byla pouze teorií a sny akademiků a filozofů, až po první průkopníky na začátku dvacátého století, kteří již přišli s prvními návrhy takovýchto strojů a experimentovali s nimi …více
Abstract:
This thesis focuses on Machine Translation. In the introduction the history of this field of study is briefly summarized. From the first visionaries, when the idea of automated machines that would translate by themselves and thus narrow the gap between cultures was only in the minds of scholars and philosophers, to the first pioneers in the beginning of the 20th Century who came up with the first designs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Worthington

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura