Bc. Martin Hamerník

Diplomová práce

Vývoj moderních uživatelských rozhraní ve frameworku Angular

Development of modern user interfaces in Angular framework
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat současný stav vývoje webových uživatelských rozhraní obecně a v prostředí CSIRT-MU, navrhnout a aplikovat moderní architektonické přístupy založené na mikroslužbách a vytvořit sadu podpůrných nástrojů, zlepšujících kvalitu a rychlost vývoje nových uživatelských rozhraní. K dosažení tohoto cíle, práce navrhuje a implementuje framework pro aplikace vyvíjené ve frameworku …více
Abstract:
This thesis aims to analyze the current state of development of web user interfaces in general and in the CSIRT-MU environment, design and apply modern architectural approaches based on microservices, and create a set of supportive tools to improve quality and speed of development of new user interfaces. To achieve this goal, the author designs and implements a framework for Angular applications. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace