Jaroslava Peštová

Bachelor's thesis

Rizika spojená s používáním internetu u dětí a mladistvých

Risks of using the Internet for children and adolescents
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na rizika spojená s užíváním internetu u dětí a mladistvých. Toto téma je stále podceňované a i když se v poslední době můžeme setkávat s nejrůznějšími druhy reklam na nebezpečí internetu, stále je toto téma málo diskutované a nedostatečně řešené. Práce je rozdělena do dvou částí: část teoretická a část praktická. V teoretické práci je popsána problematika internetu a je …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on risks associated with the use of Internet by children and adolescents. This topic is still underestimated, even though that recently we may have encountered various kinds of advertisement covering Internet danger, this topic is not still discussed enough. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the Internet as such …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2020
  • Supervisor: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Reader: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS