Bc. Ondřej ŠPENDLÍČEK

Bakalářská práce

Regionální politické strany ve středovýchodní Evropě - komparace

Regional political parties in central-eastern Europe - comparison
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá představením osmi regionálních a etno-regionálních stran ve středovýchodní Evropě. Jsou jimi Moravané, Most-Híd - strana spolupráce, LLRA - Volební akce Poláků na Litvě, UDMR - Maďarský demokratický svaz v Rumunsku, DPS - Hnutí za práva a svobody, LSV - Liga sociálních demokratů Vojvodiny. IDS - Istrijské demokratické shromáždění a DUI - Demokratický svaz pro integraci. První …více
Abstract:
Bachelor work deals with regional and ethno-regional parties in the area of Central-Eastern Europe. Specifically compares eight parties which are Moravians in Czech Republic, Bridge ? Party of Cooperation in Slovakia, Electoral Action of Poles in Lithuania, Democratic Alliance of Hungarians in Romania, Movement for Rights and Freedoms in Bulgaria, League of Vojvodina Social Democrats in Serbia, Istrian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011
Zveřejnit od: 16. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPENDLÍČEK, Ondřej. Regionální politické strany ve středovýchodní Evropě - komparace. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická