Bc. Eva Vaňkátová

Diplomová práce

Internet jako prostor pro kriminální a delikventní chování

The Internet as a space for criminal and offending behaviour
Anotace:
Diplomová práce „Internet jako prostor pro kriminální a delikventní chování“ je zaměřena zejména na věkovou kategorii dětí a mládeže. Práce pojednává o rizicích a hrozbách spojených s užíváním internetu, které mohou z virtuálního světa snadno prostoupit do světa reálného, pokud uživatelé z řad dětí a mládeže nedodržují pravidla bezpečného užívání internetu.
Abstract:
The diploma thesis „The Internet as a space for criminal and offending behaviour“ especially intents on category of children and teenagers. The work descusses risks and threats in conjunction with using the internet. They can easy go from virtual world to reality if young users from children and teenagers don´t keep the rules of safe using the internet.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta