Theses 

Umění pro umění versus umění jako morální nástroj v díle Oscara Wildea – Daniela ŠÍPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Daniela ŠÍPOVÁ

Bakalářská práce

Umění pro umění versus umění jako morální nástroj v díle Oscara Wildea

Art for Art's Sake versus Art as a Moral Instrument in the Work of Oscar Wilde

Abstract: The aim of this thesis is to consider the questions of beauty and truth in the work of the Irish writer Oscar Wilde. Wilde is supposed to be an advocate of the aesthetic movement. On the other hand his works usually contain some kind of moral. This thesis deals with occurrences which influence Wilde's work the most. It introduces the aesthetic and ethical movements and it analyses in detail how these principles were used in his concrete works.

Abstract: Cílem této bakalářské práce je zvážit otázku krásy a pravdy v díle irského spisovatele Oscara Wildea, který je považován za zastánce estetického hnutí. Na druhou stranu jeho díla obvykle obsahují morální poselství. Tato práce se zabývá skutečnostmi, které nejvíce ovlivnily Wildeovu tvorbu. Představuje estetické i etické hnutí a detailně analyzuje, jak jednotlivé principy ovlivnily jeho konkrétní díla.

Keywords: Oscar Wilde, estetika, umění pro umění, krása, dandy, dekadence, Walter Pater, etické hnutí, John Ruskin

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Joel Cameron Head

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=176486 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠÍPOVÁ, Daniela. Umění pro umění versus umění jako morální nástroj v díle Oscara Wildea. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz