Daniela ŠÍPOVÁ

Bakalářská práce

Umění pro umění versus umění jako morální nástroj v díle Oscara Wildea

Art for Art's Sake versus Art as a Moral Instrument in the Work of Oscar Wilde
Abstract:
The aim of this thesis is to consider the questions of beauty and truth in the work of the Irish writer Oscar Wilde. Wilde is supposed to be an advocate of the aesthetic movement. On the other hand his works usually contain some kind of moral. This thesis deals with occurrences which influence Wilde's work the most. It introduces the aesthetic and ethical movements and it analyses in detail how these …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zvážit otázku krásy a pravdy v díle irského spisovatele Oscara Wildea, který je považován za zastánce estetického hnutí. Na druhou stranu jeho díla obvykle obsahují morální poselství. Tato práce se zabývá skutečnostmi, které nejvíce ovlivnily Wildeovu tvorbu. Představuje estetické i etické hnutí a detailně analyzuje, jak jednotlivé principy ovlivnily jeho konkrétní díla …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Joel Cameron Head

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍPOVÁ, Daniela. Umění pro umění versus umění jako morální nástroj v díle Oscara Wildea. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta