Mgr. Daniela Benová

Advanced ('rigorózní') thesis

Prvková analýza kameňov močového traktu - meneralogické súvoslosti a regionálne rozdiely

Elemental analysis of urinary tract stones - mineralogical context and regional differences
Abstract:
This thesis about Elemental analysis of urinary tract stones, mineralogical context and regional differences, has been analysed on the basis of human urine collections from “Ostrava and South Morava territory” patients. This work gives information about the content of selected components and about its relation to mineralogy, information on possible interspecific differences in the content of the particular …more
Abstract:
V rigoróznej práci, ktorá má názov Prvková analýza kameňov močového traktu- mineralogické súvislosti a regionálne rozdiely, bola pre analýzu použitá zbierka močových konkrementov pochádzajúcich od pacientov zo spádovej oblasti Ostravska a Južnej Moravy. Práca by mala priniesť informácie o obsahu záujmových prvkov a ich vzťahu k mineralógii, informácie o prípadných medzidruhových rozdieloch v obsahu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 12. 2010
  • Reader: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D., RNDr. Tamara Kořistková-Bulková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta