Bc. Mária Savkaničová

Diplomová práce

Imagery in Blues Lyrics as a Countercultural Expression in Contemporary Music

Imagery in Blues Lyrics as a Countercultural Expression in Contemporary Music
Anotace:
Účelem této diplomové práce je analyzovat texty v bluesové hudbě a prozkoumat prostředky, kterými je jejich význam nějakým způsobem znejasněný, parodovaný, nebo jinak sporný. Práce bere v úvahu koncept Afroamerické ústní tradice zvané Signifying, která je spolu s lingvistickým konceptem kooperačního principu jako prostředku při studiu pravidel konverzace a implikační teorie, která zkoumá v textech …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to analyse lyrics in blues music and investigate the tools by which their meaning is obscured, parodied, or made controversial. The study takes into consideration a concept of African-American oral tradition – Signifying, which is along with linguistic concepts of cooperative principle, as a means to study rules of conversation, and implication theory, which examines insinuations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma