Ing. Luboš Šorfa

Master's thesis

Trading & technická analýza

Trading & technická analýza
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na technickou analýzu při obchodování na akciovém trhu a její následnou aplikaci. Teoretická část zahrnuje obeznámení s technickou analýzou, technickými indikátory i oscilátory, nevyjímaje stručné seznámení s fungováním trhu a sestavení obchodního plánu. V praktické části je teorie uvedena do praxe na názorných příkladech. Je rovněž potvrzena ziskovost zvolených postupů …more
Abstract:
This thesis focuses on technical analysis when trading in the stock market and its subsequent application. The theoretical part includes familiar with technical analysis, technical indicators and oscillators, including the brief introduction to the functioning of the market and build a business plan. In the practical part of the theory is put into practice by illustrative examples. It also confirmed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Lenka Šimonová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní