Bc. Jiří Pohl

Diplomová práce

Současnost a perspektivy Burzy cenných papírů Praha, a.s.

The Present and Perspectives of Prague Stock Exchange
Anotace:
V diplomové práci je analyzován historický, současný a perspektivní vývoj burzovního trhu v České republice v komparaci se sousedními burzovními trhy ve Varšavě, Budapešti a Vídni. Zabývá se hodnocením problémů spojených s fungováním pražské burzy v oblasti obchodování cenných papírů a zároveň se snaží ukázat nové trendy jejího rozvoje a chování. Práce analyzuje a hodnotí problematiku primárních emisí …více
Abstract:
This dissertation analyzes historical, current situation and prospects for stock market in the Czech Republic in comparison with neighboring exchange markets in Warsaw, Wien and Budapest. It deals with the evaluation of the problems associated with the operation of the Prague Stock Exchange in the trading of securities, while seeking to show new trends of development and behavior. Dissertation also …více
 

Klíčová slova

historie současnost perspektivy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Miloš Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS