Kristina Koubová

Master's thesis

Employee engagement - analýza představ, postojů a jeho stupně mezi českými zaměstnanci

Employee Engagement - An analysis of ideas, attitudes and its degree among Czech employees
Abstract:
Hlavním cílem předkládané diplomové práce je zjištění toho, jak moc jsou čeští zaměstnanci ve své práci angažovaní. Práce se vedle tohoto cíle soustředí na spokojenost českých zaměstnanců s faktory, které vycházejí z teoretických přístupů k engagementu a tento engagement podněcují, dále usiluje o analýzu jejich představ a postojů vůči relativně novější koncepci, kterou představuje právě engagement …more
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to find out how much Czech employees are engaged in their work. In addition, the presented thesis focuses on the satisfaction of Czech employees with factors based on the theoretical approaches to engagement, also it seeks to analyze their ideas and attitudes towards a relatively new concept of engagement. The theoretical part introduces working attitudes that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: Kateřina Legnerová
  • Reader: Marcela Palíšková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75489