Zuzana KUCHAŘOVÁ

Bakalářská práce

Využití druhové rozmanitosti dřevin ve výuce botaniky: evropské druhy v Botanické zahradě a Rozáriu Olomouc

Use the diversity of European plant species of the botanic garden "Botanická zahrada a Rozárium Olomouc" in teaching of botany.
Anotace:
Bakalářská práce byla vytvořena za účelem seznámení s evropskými druhy dřevin rostoucími v Botanické zahradě a Rozáriu Olomouc. Teoretická část se věnuje historii parků v Olomouci a stručné charakteristice jednotlivých taxonů doplněné o fotografie. Praktická část zahrnuje zmapování prostoru s přiloženou legendou. Doprovodné materiály v podobě prezentací a tajenek (včetně mapy s legendou) by vyučujícím …více
Abstract:
The bachelor's thesis was created in order to get acquainted with European tree species growing in the Botanical Garden and Rozárium Olomouc. The theoretical part deals with the history of parks in Olomouc and a brief description of individual taxa supplemented by photographs.The practical part includes mapping the space with the attached legend. Accompanying materials in the form of presentations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Radim Jan Vašut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Zuzana. Využití druhové rozmanitosti dřevin ve výuce botaniky: evropské druhy v Botanické zahradě a Rozáriu Olomouc. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika - Biologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mw1pyd mw1pyd/2
28. 7. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 7. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.