Mgr. Mária Hanúsková

Diplomová práce

Flow u hudebníků a jeho souvislost s vášní, subjektivním well-being a sebehodnocením

Flow in musicians: relationships with passion, subjective well-being and self-esteem
Abstract:
This thesis analyses the flow phenomenon and its relations to passion, subjective well-being and self-esteem. The theoretical part presents history of music and its utilising and effects on humans. It also explains flow, reveals its models and 9 dimensions. Presents Vallerand´s concept of passion. Last chapters focus on self-esteem, Diener´s subjective well-being and relations between all concepts …více
Abstract:
Diplomová práca skúma fenomén flow u hudobníkov a jeho súvislosti s vášňou, subjektívnym well-being a sebehodnotením. Teoretická časť nás zasväcuje do histórie hudby a jej využití a účinkov na človeka. Vysvetľuje fenomén flow, odhaľuje modely a jeho 9 dimenzií. Ďalej predstavuje nový koncept vášne, ktorého autor je Vallerand. Posledné kapitoly sa venujú sebehodnoteniu, Dienerovmu subjektívnemu well …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta